David Bjurström

e-mail - david@javital.se

Bakgrund: Konsulterfarenhet: 22 år
Java-erfarenhet: 20 år
SUN Certified Java Programmer
Ansluten till Kvadrat AB 1998
Datakonsult Memory Data AB 1995-98
ABB Signal AB 1991-94
Psykologi, 20 p Stockholms Universitet
Data/Elektroniklinjen Högskolan Falun/Borlänge, 80 p
Tekniskt gymnasium
Arbetsområden: Systemutveckling i administrativa och tekniska miljöer. Arkitektansvar, systemering, programmering, objektorienterad analys och design, teknisk utbildning, test och dokumentation.
Specialinriktning: Arkitektur och programvarudesign i Java, integration och DBA.
Arbetsmiljöer: Windows, UNIX, Linux, Java, JavaEE, Springboot, EJB, RMI, REST, SOAP, XML, JSP, JSF, JavaScript, Ajax, Spring, Scrum, Servlets, Hibernate, JUnit, XMLUnit, XMLBeans, EasyMock, SOAP, REST, IBM Websphere, JBoss, Sun One, RMI, CORBA, C, C++, Pascal, Assembler, SQL, Subversion, CVS, VSS, ClearCase, Eclipse, WSAD, IBM Message Broker, MQ, Ant, Maven, SDL, RUP, UML, SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, Sybase, pSOS.
Uppdragshistorik:
Kindred Group/Unibet 2017 - 2019 Systemutveckling in Java och Springboot.
AMF Pension 2015 - 2016 Arkitektur, integration och programutveckling av AMF:s nya kundtjänst-system. Projektet ersatte den befintliga kundtjänstplattformen med molnbaserade Salesforce. Agilt arbetssätt enligt Scrum. Även utveckling av webbaserade applikationer i Java och Groovy.
AMF Pension 2014 - 2015 Arkitektur och programutveckling av AMF:s nya masterdatabas-system. Projektet migrerade all grunddata för kund och försäkring från DB2 till SQL Server och utvecklade tjänster mot databasen. Agilt arbetssätt enligt Scrum. Även utveckling av en webbaserad tjänsteklient i Java och Groovy.
AMF Pension 2012 - 2014 Arkitektur och programutveckling av en SOA tjänsteplattform i IBM Message Broker med SOAP-interface och XML-kontrakt. Tjänsterna används av AMF:s nya Internetkundtjänst. Utveckling av automatiserade tester i Groovy och JUnit. TeamCity används för continuous integration.
AMF Pension 2009 - 2011 Systemering och programutveckling inom integration, med IBM Message Broker som integrationsplattform, samt webbaserade applikationer i Java och Groovy.
Karolinska Institutet 2008 - 2009 Systemering och programutveckling av KI:s webbaserade organisationssystem i Java. Applikationerna använder en treskiktad arkitektur med Struts, J2EE och Oracle. Plattformen var Linux.
AMF Pension 2007 - 2008 Systemering och programutveckling av webbaserade applikationer i Java. Applikationerna använder en treskiktad arkitektur med JSF, J2EE och Hibernate. Plattformen består av IBM Websphere Application Server och DB2 & SQL Server används som databaser.
Kläder.nu 2006 - 2016
(ej konsultuppdrag)
Vid sidan om konsultuppdragen - äger och driver webbsajten Kläder.nu en portal för alla klädbutiker på nätet. Utveckling i Java, JSP och JavaScript med MySQL-databas i botten.
PokerGalaxy 2006 - 2011
(ej konsultuppdrag)
Vid sidan om konsultuppdragen - äger och driver onlinepokersajten PokerGalaxy med verksamhet i Polen, Tjeckien och Kroatien. Pokernätverket är Boss Media. Arbetar som CTO samt utvecklar PokerGalaxys webbsida.
Oracle 2006 - 07 Utveckling av ett avlyssningssystem, Legal Intercept, för IP-telefoni i Java och J2EE med applikationsservern JBoss. Utvecklingen sker i Eclipse i Windowsmiljö och målmiljön är Linux.
Hotsip AB 2005 - 06 Utveckling av en SIP presence server i Java och J2EE med applikationsservern JBoss. Presenceteknologi används för signalering av närvarostatus för systemets användare. Uppdraget omfattade även utveckling av en XCAP server för lagring och hantering av presencedata i XML-format.
AMF Pension 2005 Integration av ett nytt fondandelssystem (TCM) i AMF Pensions informationsnav och Internetkundtjänst. Utvecklingen skedde i Eclipsemiljö i Java, J2EE och ESQL. Plattformen består av IBM Websphere MQ Integrator samt Websphere Application Server och DB2 används som databas.
Hotsip AB 2004 - 05 Systemering och implementation av en kommandotolk för skriptspråket CPL i Java och J2EE. CPL används för styra hur ett samtal i en SIP-server vidarekopplas eller blockeras. Utvecklingen skedde med JBoss som applikationsserver och följande tekniker och plattformar: XML, Eclipse, CVS, Log4J samt Ant. Uppdraget omfattade även utveckling av grafiska plugins för Eclipse i Java och SWT.
AMF Pension
2003 - 04
Systemering och utveckling av ett informationsnav som integrerar AMF Pensions befintliga försäkringssystem med dess nya kundtjänst i form av CRM-klienter och Internetfunktioner. Försäkringssystemen hanterar pensions- och fondsparande och är både stordator- och Windowsbaserade. Informationsnavet är baserat på IBM Websphere MQ Integrator med MQ-köer som gränssnitt mellan systemen och XML som dataformat. IMS/CICS-bryggor och Java/COM-teknik används som adaptrar och DB2 används som databas. CRM-systemet är uppbyggt på plattformen Pivotal och Internetkundtjänsten är en J2EE-lösning baserad på Websphere Application Server.
Hotsip AB 2003 Systemering och programutveckling i J2EE med EJB, Servlets och JSP. Systemet hanterar IP-telefoni baserat på SIP-protokollet, med tjänster för instant messaging, voice mail, presence och contact management. Utvecklingen sker med JBoss som applikationsserver. För datalagring används en MySQL-databas. XML, JMS och Ant används frekvent och programbeskrivning görs i UML.
Skandia Lifeline 2002 Systemering och programutveckling i J2EE med EJB, Servlets och JSP. Projektet utvecklade ett nytt skadehanteringssystem för privata sjukförsäkringar. Utvecklingen skedde med IBM WSAD och med IBM Websphere som applikationsserver. För datalagring användes en DB2-databas.
GE Capital 2001 - 02 Arkitekturansvar, systemering och programutveckling i J2EE med EJB, Servlets och JSP. Utveckling av finansieringssystemet Lisa3, en business to business-applikation för bl.a. hyra och leasing av kontorsutrustningar. Utvecklingen sker med JBuilder i Windows NT-miljö och med Sun iPlanet (Sun One) som applikationsserver samt en Oracledatabas i botten.
Informator 2001 - Arbetar som frilansande lärare för kurser i avancerad Javaprogrammering.
AstraZeneca
2000 - 01
Systemering och programutveckling i Java med EJB, Enterprise Java Beans. Utveckling av Azure-systemet som är ett referensdatasystem för kundens samtliga produkter. Utvecklingen sker i Windows NT-miljö med IBM Visual Age och med Websphere som applikationsserver samt en Oracledatabas. För dataöverföring mellan server och klient används genomgående XML. Projektet arbetar enligt RUP-processen och programbeskrivning görs i UML på Rational Rose.
NetGiro 2000 Systemering och programutveckling i Java och CORBA. Utveckling av det digitala betalningssystemet G-Access som bl.a. hanterar kreditkortstransaktioner och direktbanks-betalningar för e-handel. Utvecklingen sker i Windows NT-miljö med JBuilder medan målmiljön är SUN Solaris. Programbeskrivning görs i UML.
SJ Data 1998 - 00 Systemering och programutveckling i Java2 och CORBA. Utveckling av applikationer för hantering av SJ resors företagsavtal och kundregister. De är uppbyggda med treskikts-arkitektur med en klient i Windows NT-miljö, ett CORBA-gränssnitt (WebLogic Enterprise; WLE) mot en UNIX-server samt en IBM stordator med DB2 databas. Kommunikationen med stordatorn går via IBM MQ Series (numera kallad WebSphere MQ).
Applikationerna är skrivna i Java både på klient- och serversidan.
Learning Tree International AB
1998 - 99
Arbetade som frilansande lärare för kurser i Javaprogrammering.
Ericsson Business Networks AB
1997 - 98
Utveckling av ett presentationssystem i Java för performance-data från telefon- och dataväxlar, med produktansvar för objektorienterad design och implementering. Uppdraget omfattar grafisk presentation i form av tabeller och diagram samt databaskommunikation för datainhämtning. Konstruktionen sker i Windows NT miljö men målmiljön är både Windows NT och HP-UNIX.
Ericsson Business Networks AB
1996 - 97
Design och utveckling av en SNMP-agent för management av telefonväxlar. Uppdraget omfattade konstruktion av realtidsapplikationer i C och C++, baserade på Motorola 68360 processorn med pSOS operativsystem. Uppgiften innebar bl.a. modifiering av en FTP-server samt implementering av datakomprimering. Konstruktionen skedde i Sun-UNIX miljö.
Posten Lättgods
1995 - 96
Utveckling av ekonomisystem för redovisning och kalkylering i HP-UNIX miljö. Systemet programmerades i C och SQL+ och hanterar tunga databastransaktioner med en Oracle-databas.
ABB Signal AB
1994 - 95

 

Utveckling av nytt datorställverk för tåg- och järnvägsstyrning, EBILOCK950. Ett realtidssystem baserat på Motorola 68030 processorn med UNIX operativsystem, programmerat i C och SDL.
ABB Signal AB
1991 - 94
Utveckling av program för kretskortslösningar baserade på Intel 8051 processor.
Systemering och konstruktion av PC-baserade verktyg och hjälpmedel med grafiska användargränssnitt för test av bangårdsutrustning. Projektledning för uppgradering och frisläppning av en produktfamilj. Ansvarig för produktutbildning med kurser och material.
ABB Automation AB 1990 Pascalprogrammering för Master View och Master Aid familjerna.

Javital AB
Box 3099, 103 61 Stockholm, +46 (0)708 649797